“VIC Velokurjers” izstrādā velomaršrutus pirmajam tūrisma attīstības plānam kādai no Latvijas īpaši aizsargājamām teritorijām

2006_jaunumi_engure"VIC Velokurjers" ("Velo informācijas centrs”) piedalās pirmā tūrisma attīstības plāna izstrādē kādai no Latvijas īpaši aizsargājamām teritorijām, konkrētāk, Dabas parkam "Engures ezers". Projektu vada SIA "NK konsultāciju birojs" sadarbībā ar Engures ezera dabas parka fondu, Engures, Zentenes, Kūļciema un Mērsraga pagastiem. Plāna izstrādes ietvaros esam piedalījušies vairākos darba semināros un apsekojuši dabas parka teritoriju, lai identificētu potenciālos interesantākos un skaistākos velomaršrutus. Šobrīd noris iepriekš minētā attīstības plāna noformēšana. Cerēsim, ka plāns tiks veiksmīgi realizēts un ka tā izstrādes laikā gūtās atziņas un metodoloģijas spēs kalpot kā paraugs citu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tūrisma attīstības plānošanai.