Lielā talka Ķūļciemā

Lielās talkas sestdienā SIA «Velokurjers» komanda kopā ar vairākiem Latvijas Riteņbraucēju apvienības un Latvijas Zaļās partijas aktīvistiem, kā arī Kandavas Indriksonu ģimeni devās uz Talsu novada Ķūļciemu, lai kopā ar vietējiem iedzīvotājiem sakoptu Ķūļciema Sv. Arsēnija pareizticīgo baznīcu un tās apkārtni.

Pareizticīgo draudze Ķūļciemā ieguva savu dievnamu 1896. gadā, pirms 120 gadiem. Pirmā pasaules kara laikā baznīca tika izpostīta — tās torni sagrāva, zvans tika nozagts un aizvests no Ķūļciema pagasta, bet baznīcas ēku sāka izmantot kā zivju sālītavu. Brīvvalsts laikā Sv. Arsēnija baznīca dāvanā no Mērsraga pagasta ieguva pašreizējo zvanu, kas tika izliets 1926. gadā, bet kalts un uzstādīts baznīcas tornī 1927. gadā. Pēc Otrā pasaules kara draudzе dažus gadus bija Sasmakas priestera pārziņā, bet 1950. gada beigās draudze darbību pārtrauca.

Baznīca krietnu laiku bija pamesta novārtā un izdemolēta, bet, pateicoties apkārtnes iedzīvotāju un citu entuziastu lielajai gribai, ir uzsākti baznīcas labiekārtošanas darbi — dievnams un tā apkārtne kļuvusi par regulāru talkošanas vietu arī mūsu komandai. Jau vairākus gadus SIA «Velokurjers» kolektīvs brīvās nedēļas nogalēs dodas talkot Sv. Arsēnija pareizticīgo baznīcā. Ir izdevies nedaudz sakopt baznīcas apkārtni, iztīrīt gruvešus, aizklāt logus un pielabot grīdas un koka konstrukcijas tornī, pagājušā gada Ziemassvētkos pēc daudzu gadu pārtraukuma baznīcā notika pirmais dievkalpojums.

Šogad, Lielās talkas ietvaros, mēs nolēmām atjaunot un uzlabot zvana torņa grīdas pamatus, nomainot vecos dēļus pret jauniem, kā arī ierīkojām jaunas margas, kas turpmāk ļaus droši izbaudīt lielisko ainu, kas paveras no baznīcas torņa. Iztīrījām arī baznīcas apkārtni, izzāģējot to no aizaugušajiem krūmiem un kokiem. Bijām iecerējuši strādāt tikai dažas stundas, taču azarts neļāva apstāties, tādēļ izdevās paveikt krietni vairāk — nu, braucot garām Sv. Arsēnija pareizticīgo baznīcai, tā vairs neslēpjas aiz aizaugušajiem krūmājiem, bet uz to paveras plašs un ainavisks skats, kas vairs neļaus pabraukt garām un to nepamanījušiem.

Dienas gaitā pie mums viesojās arī Latvijas televīzija, kas sagatavoja ziņu sižetu un intervēja talciniekus par darba norisi un tālākajiem Sv. Arsēnija baznīcas labiekārtošanas plāniem.

Mainīgajos pavasara laikapstākļos arī mūs piemeklēja neliels lietus, kas tanī pašā laikā bija labs iemesls, lai paņemtu pauzi spēku atjaunošanai, visiem kopā sanākot dievnamā. Pie reizes aplūkojām baznīcas iekšpusi un apspriedām, kādi darbi vēl ir nepieciešami. Savukārt vēlāk, par pārsteigumu talciniekiem un viņu bērniem, baznīcas pagalmā nosēdās organizatoru sarūpēts helikopters, kura pilots izvizināja talkotājus, sniedzot iespēju no putna lidojuma aplūkot Sv. Arsēnija baznīcu, Ķūļciema tālāko apkārtni un jūras piekrasti.

Deviņas reizes ieskandinot baznīcas zvanu, visi darbi tika pabeigti, mūsu komanda sadevās rokās un mēs noskaitījām Tēvreizi, kas mūs saliedēja un uzlādēja ar pozitīvām emocijām.

Baznīcai vēl ir nepieciešami lieli un apjomīgi sakārtošanas darbi. Nākamo talku ietvaros esam paredzējuši pilnībā attīrīt no aizaugušajiem krūmājiem Sv. Arsēnija baznīcas apkārtni.

Lielās talkas sestdienā SIA «Velokurjers» komanda kopā ar vairākiem Latvijas Riteņbraucēju apvienības un Latvijas Zaļās…

Posted by SIA «Velokurjers» on piektdiena, 2016. gada 29. aprīlis