Kļūsti par klientu

  • Lai noslēgtu līgumu, atsūtiet savus rekvizītus uz e-pastu velokurjers@velokurjers.lv ar norādi “līguma slēgšanai”. Ar līguma un tā pielikumu tekstu varat iepazīties šeit:

  • Rēķinus sūtām elektroniski uz līguma 12. punktā “E-pasta adrese rēķinu piegādei” norādīto e-pasta adresi. Ja vēlaties rēķinu saņemt pa pastu vai ar kurjeru, tad tiek pievienota piemaksa par rēķina sagatavošanu un nosūtīšanu 2,00 EUR bez PVN apmērā.

  • Ja nevēlaties slēgt līgumu, izdrukājiet šo garantijas vēstuli, parakstiet un kopā ar sūtījumu nododiet to kurjeram. Uzskatīsim to par garantu mūsu avansā sniegto pakalpojumu apmaksai.