Kurjers tikai Jums

Kurjers darbam tikai Jūsu uzņēmumā

  • Izdevīgi uzņēmumiem ar daudziem pasūtījumiem.
  • Viena cena dienā neatkarīgi no sūtījumu skaita.
  • Jums nav jārūpējas par kurjera aprīkojumu.
  • Atbildību par kurjera darbu, darba algas un attiecīgo nodokļu apmaksu uzņemas SIA “Velokurjers”.
  • Summa atbilst līdz 8h ilgai darba dienai un var mainīties atkarībā no nepieciešamā darba laika ilguma (ja tas pārsniedz 8 h), sūtījumu daudzuma, veida, izmēra, svara, nobrauktā attāluma.
  • Automašīnu izmēru tabulu skatīt šeit.

Tabula Nr. 1. Kurjers uz pilnu darba dienu

Pakalpojuma nosaukums
Orientējošā summa
Komentārs
Velokurjers
56,00 €
Velokurjers ar velo piekabi
vai motokurjers
64,00 €
Motokurjers pieejams vasaras periodā
(no 1. aprīļa līdz 1. novembrim)
Autokurjers
72,00 €
Cenā iekļautas dīzeļdegvielas izmaksas 80km distances veikšanai pilsētas apstākļos.
Kurjers ar mikroautobusu
80,00 €
96,00 €
Mikroautobuss vairāku dienu braucieniem
50,00 € / 24h + dīzeļdegvielas izmaksas + samaksa vadītājam pēc vienošanās

Cenas norādītas bez PVN 21%