[:lv]

Saziņai:
Dispečeri: 20000041
E-pasts: velokurjers@velokurjers.lv

 

Rekvizīti:
SIA “Velokurjers”
PVN reģ. Nr.: LV40003516205
Juridiskā adrese: Viļānu 9–12, Rīga, LV-1003
Faktiskā adrese: Lapeņu 7, Rīga, LV-1013
Banka: AS “SEB banka”
Konts: LV14UNLA0002054469186
Kods: UNLALV2X
Komersanta reģistrācijas apliecība
Pasta pakalpojumu sniegšanas atļauja

Atrašanās vieta kartē

[:en]

Contacts:
Phone: 20000041
E-mail: velokurjers@velokurjers.lv

 

Requisites:
SIA “Velokurjers”
VAT reg. Nr.: LV40003516205
Legal address: Vilanu 9–12, Riga, LV-1003
Office address: Lapenu 7, Riga, LV-1013
Bank: AS “SEB banka”
IBAN: LV14UNLA0002054469186
SWIFT: UNLALV2X
Certificate of Registration of Business
Postal service licence

Office on the map

[:ru]

Контакты
Телефон: 20000041
Е-почта: velokurjers@velokurjers.lv

 

Реквизиты:
SIA “Velokurjers”
Рег.№ НДС: LV40003516205
Юридический адрес: Виляну 9-12, Рига, ЛВ-1003
Фактический адрес: Лапеню 7, Рига, ЛВ-1013
Банк: AS “SEB banka”
Счет: LV14UNLA0002054469186
Koд: UNLALV2X
Регистрационное удостоверение коммерсанта
Разрешение на оказание почтовых услуг

Наш офис на карте


[:]

DISPEČERU CENTRS

No vēstulēm līdz mēbelēm. Droši, ātri un izdevīgi!