Sadarbība

Lai noslēgtu līgumu, atsūtiet savus rekvizītus uz e-pastu velokurjers@velokurjers.lv ar norādi “līguma slēgšanai”. Ar līguma un tā pielikumu tekstu varat iepazīties šeit.

Rēķinus sūtām elektroniski uz līguma 12. punktā “E-pasta adrese rēķinu piegādei” norādīto e-pasta adresi. Ja vēlaties rēķinu saņemt pa pastu vai ar kurjeru, tad tiek pievienota piemaksa par rēķina sagatavošanu un nosūtīšanu 2,00 EUR bez PVN apmērā.

Ja nevēlaties slēgt līgumu, izdrukājiet šo garantijas vēstuli, parakstiet un kopā ar sūtījumu nododiet to kurjeram. Uzskatīsim to par garantu mūsu avansā sniegto pakalpojumu apmaksai.