A piegāde

Piegāde nekavējoties

Piegādes laiks:

 • Piegādes laiks Rīgā vai tuvāk par 10 km no Rīgas centra 15 min – 2 stundu laikā (sūtījuma saņemšanai līdz 45 min Rīgas centrā un 60- 90 min attālos Rīgas rajonos, attiecīgi tikpat sūtījuma nodošanai);
 • Piegādes laiks citās vietās Latvijā un Baltijā 1-6 stundu laikā atkarībā no attāluma starp sūtījuma paņemšanas un nodošanas vietām.
 • Sūtījumu saņemšanas / piegādes laiks ziemā vai nelabvēlīgu laika apstākļu (sniegs, lietus, utt) gadījumā, var pieaugt par 1 h velokurjeram, par 1,5 h autokurjeram.

Attālumu noteikšana:

 • Ja abi adresāti atrodas Rīgā vai ārpus Rīgas (bet ne tālāk par 10km no Rīgas centra (Rātslaukums)), attālumu mērām pa iedomātu taisni, nevis pa ceļiem/ielām. Ja sūtījumi atrodas katrs savā Daugavas krastā, tad šī iedomātā līnija sastāv no trim daļām – no saņemšanas adreses līdz tuvākajam tiltam, tilta garums, un atlikušais posms līdz piegādes adresātam. Šādi mērītie attālumi ir precīzāki, jo tos neietekmē ceļu izvēli, un tie ir vidēji par 30% īsāki, nekā mērot pa ceļiem.
 • Ja kaut viens no adresātiem atrodas ārpus Rīgas vai tālāk par 10km no Rīgas centra (Rātslaukuma), tad attālumu mērām pa autoceļiem, izvēloties īsāko maršrutu.

Precīzam Jūsu sūtījuma cenas aprēķinam lūdzam izmantot mūsu cenu kalkulatoru.
Atlaižu un piemaksu tabulas skatīt sadaļā atlaides un piemaksas.
Automašīnu izmēru tabulu skatīt šeit.

Tabula Nr.1 A piegādes cena sūtījumiem Rīgā vai tuvāk par 10 km no Rīgas centra

 • Pasūtot vairāk kā vienu sūtījumu, katram sūtījumam tiek piemērota 20% atlaide
Attālums (km)
Velokurjers
Vieglā automašīna
Mikroautobuss
Piegādes laiks
0-2
4,00 €
8,00 €
14,00 €
Līdz 1,5h
2-3
4,70 €
8,70 €
14,70 €
3-4
5,40 €
9,40 €
15,40 €
4-5
6,10 €
10,10 €
16,10 €
Līdz 2h
5-6
6,80 €
10,80 €
16,80 €
6-7
7,50 €
11,50 €
17,50 €
Līdz 2,5h
7-8
8,20 €
12,20 €
18,20 €
8-9
8,90 €
12,90 €
18,90 €
Līdz 3h
9-10
9,60 €
13,60 €
19,60 €

Tabula Nr.2 A piegādes cena sūtījumiem ārpus Rīgas, kā arī Latvijā, Baltijā un Eiropā

 • Piegādātājs SIA “Velokurjers” pats nodrošina atpakaļceļa izmaksas
 • Dokumentiem, pakām un kravām svarā līdz pat 1400kg
 • Iespējama sūtījumu izsekošana reālajā laikā kartē
 • Ja piegādēm ārpus Rīgas vai tālāk par 17 km no tās centra tiek pasūtīts kravas buss ar liftu, tiek piemērota papildu piemaksa 0,10 € par katru papildu km
 • Sūtījumus uz NVS valstīm lūdzam iepriekš saskaņot ar dispečeru
Attālums / Reģions
Velokurjers
Automašīna
Mikroautobuss
Piegādes laiks
<17km
4,00 € + 0,70 €/km
8,00 € + 0,70 €/km
14,00 € + 0,70 €/km
Līdz 3,5h
>17km
 16,00 € + 0,35 €/km
16,00 € + 0,45 €/km
Līdz 6h
Lietuva, Igaunija
0,45 €/km
0,55 €/km
Līdz 6h
Tuvā Polija (Varšava, Gdaņska, Lodza)
0,60 €/km
0,70 €/km
Līdz 12h
Eiropa, Baltkrievija, tuvā Krievija
0,70 €/km
0,80 €/km
Līdz 24h

Tabula Nr.3 Orientējošās izmaksas A piegādēm uz Eiropu ar auto komerctransportu online režīmā

 • Piegādātājs SIA “Velokurjers” pats nodrošina atpakaļceļa izmaksas
Valsts
Pilsēta
10-400 kg
401-800 kg
801-1400 kg
Polija
Varšava, Gdaņska, Lodza
420,00 €
490,00 €
520,00 €
Krakova, Vroclava
735,00 €
800,00 €
840,00 €
Čehija, Austrija
Prāga, Vīne
920,00 €
1000,00 €
1055,00 €
Vācija
Berlīne, Drēzdene, Leipciga
920,00 €
1000,00 €
1055,00 €
Hamburga, Hanovere, Rostoka
1040,00 €
1150,00 €
1185,00 €
Frankfurte, Minhene, Štutgarte
1240,00 €
1400,00 €
1420,00 €
Nīderlande, Dānija
Amsterdama, Roterdama
1240,00 €
1400,00 €
1420,00 €
Norvēģija
Oslo
1040,00 €
1185,00 €
1185,00 €
Somija
Helsinki, Lahti, Tampere, Turku
525,00 €
600,00 €
600,00 €
Zviedrija
Noršēpinga, Orebro, Stokholma, Upsala, Vasteras
525,00 €
600,00 €
600,00 €

Cenas norādītas bez PVN 21%.