Biedrību "Latvijas Velo informācijas centrs

Latvijas Velo informācijas centrs
bicycle_logo200_2
Mājaslapa: http://www.bicycle.lv/
-organizē velobraucienus,
-izstrādā velomaršrutus,
-apkopo informāciju par velomaršrutiem un veloceliņiem Latvijā.

Velonoma “BalticBike”
atbalstam_balticbike
Mājaslapa: www.balticbike.lv
-pirmā pašapkalpošanās velonoma Baltijā
-stendi Rīgā un Jūrmalā
Tehnisko apkopi un uzturēšanu veic SIA “Velokurjers”

EuroVelo
eurovelo200

Mājaslapa: www.ecf.com
-Eiropas vienotais veloceliņu tīkls
Pārstāvis Latvijā – Latvijas Velo informācijas centrs

Velodiena Kuldīgā
atbalstam_velodiena
Mājaslapa: www.velokuldiga.lv
-svētki visiem velobraucējiem
-lielākais bezmaksas velobrauciens Latvijā
-tās ietvaros organizēts lielākais nakts velobrauciens Latvijā
-dažādi kultūras pasākumi un aktivitātes

Tehnisko atbalstu nodrošina SIA “Velokurjers”

Baltic Cycle
atbalstam_balticcycle
Mājaslapa: www.bicycle.lt
-starptautiskais daudzdienu velobrauciens
Tehniski atbalsta SIA “Velokurjers”

Lielā talka
2010_jaunumi_lielaa_talka
Mājaslapa: www.talkas.lv
-gadskārtējais pavasara pasākums
-organizēts ar mērķi vidi padarīt tīru un sakoptu

Ik gadu talkā piedalās arī SIA “Velokurjers