20. un 21.aprīlī SIA “Velokurjers” dosies sakopt Veckuldīgas pilskalnu

veckuldigas700

Jau 27. aprīlī visā Latvijā norisināsies Lielā Talka, kuras ietvaros tās dalībnieki vienosies kopīgā brīvprātīgā darbā, lai jau sesto gadu pēc kārtas kopā un ar labi padarīta darba un saliedētības sajūtu sagaidītu pavasari pašu spēkiem sakoptā tīrā Latvijā.

Nu jau kārtējo gadu arī SIA “Velokurjers” kolektīvs iesaistās Lielās talkas norisē, papildus arī organizējot Latvijas ūdens tilpņu sakopšanas projektus. 2012. gadā vairāku kopīgu talku rezultātā mums izdevās iztīrīt Sējas un Krimuldas novados tekošo Lojas upi visā tās garumā, tādējādi padarot ainavisko upīti izbraucamu laivotājiem.

Tā kā šogad turpat piecus mēnešus ilgušo nepiekāpīgo ziemu spēji nomainījis gada siltais un, attiecīgi, aktīvās velobraukšanas sezonas laiks, aiz kalniem nav arī ikgadējais nekomerciālais velofestivāls “Velodiena & Velonakts Kuldīgā”, kas jau sesto gadu vienoties kopīgā atpūtā velosipēda mugurā 25.maijā aicinās velodraugus no visas Latvijas. Jau šobrīd Velodienai pieteikušies vairāk kā 900 dalībnieku, tomēr darba, lai sagatavotu šogad paredzētos velomaršrutus braukšanas kārtībā, vēl ir atliku likām.

Šogad viens no velomaršrutiem stiepsies ziemeļu virzienā no Kuldīgas pa Ventas kreiso krastu līdz Veckuldīgas pilskalnam, šķērsojot tam piegulošo Krāčupīti. Pilskalns, kas var lepoties ar vairāk kā tūkstoš gadu vēsturi, šobrīd ir pamatīgi aizaudzis ar bieziem krūmiem un zāli, un, pirms to apciemos cilvēku tūkstoši no visas Latvijas, ir nepieciešami apjomīgi sagatavošanās darbi, lai padarītu to izbraucamu velosipēdistiem.

Tāpēc jau šīs nedēļas nogalē mēs aizsāksim savu šī gada talkošanas sezonu, dodoties uz Kuldīgu, kurā kopīgi sakārtosim Veckuldīgas pilskalnu un Krāčupītes krastus, tādējādi apvienojot ūdens tilpnes sakopšanu ar sagatavošanās darbiem Kuldīgas velosvētkiem. Kuldīgas talkas ietvaros pāri Krāčupītei tiks arī uzbūvēta laipa, tādējādi izveidojot jaunu velomaršrutu, ko turpmāk atpūtas izbraucienos arī pēc Kuldīgas Velodienas varēs izmantot kā kuldīdznieki, tā arī pilsētas viesi.

Uz tikšanos Kuldīgā!

Par Velodienu & Velonakti Kuldīgā vairāk lasīt: www.velokuldiga.lv
Informācija par Lielo Talku: www.talkas.lv

Veckuldīgas pilskalns atrodas 3,5 km uz ziemeļiem no Kuldīgas centra, Ventas kreisajā krastā. Pilskalns ierīkots 15-20 m augstā zemes ragā, kurš veidojies Krāčupītei ietekot Ventā. Dienvidrietumu pusē no pārējās augstienes tas atdalīts ar grāvi un ap 100 m garu, 20 m platu un līdz 6 m augstu valni. Kalna izlīdzinātais laukums ir noapaļotas kvadrāta formas, ap 100×100 m liels. Tajā konstatēts līdz 1,6 m dziļš kultūrslānis. Uz dienvidrietumiem no laukuma starp Ventu un Krāčupīti atradusies ap 1 ha liela priekšpils, kura rietumu daļā bijusi norobežota ar ap 40 m garu, tagad aizmilzušu, grāvi. Aiz tā ap 9,5 ha lielā platībā izvietojusies senpilsēta. Pārbaudes izrakumos 1950. gadā gan priekšpilī, gan senpilsētā konstatēts 0,25—1,5 m dziļš kultūrslānis. Šī kuršu senpilsēta pastāvējusi vēl līdz 1355. gadam, kad tai ierādīta jauna teritorija tuvāk 13. gadsimta vidū celtajai vācu mūra pilij. Pēc dažu pētnieku domām šeit bijis gan kuršu zemes Bandavas centrs, gan 1230. gadā minētā kuršu karaļa Lamekina rezidence.